0 364 224 09 50

Danışman

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen özel konularda ve kendi mesleki konularında   araştırma ve çalışmalar yapmak.
  • Yönetim Kurulu Başkanı ve/ve ya Genel Sekretere (ve gerektiğinde Meclis üyelerine) uzmanlık konularında bilgi vermek, raporlar hazırlamak ve yol haritaları oluşturmak.
  • Yeni çalışma konuları, dalları ve sektörleri ile ilgili bilgi edinmek ve bu bilgileri raporlamak.
  • Borsamızın gerekli gördüğü tüm eğitim çalışmalarına katılmak ve tamamlamak,
  • Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde Çorum Ticaret Borsasını  mevzuatta yer alan kurallar ve ilkeler göz önünde bulundurarak temsil etmek,