0 364 224 09 50

Başkanlık Özel Kalem

Görev Ve Sorumlulukları

  • Yönetim Kurulu Başkanı’nın günlük çalışma programını düzenlemek ve program doğrultusunda faaliyetlerin uygulamasını koordine etmek,
  • Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanının görüşme, ziyaret ve kabullerine ilişkin protokol hizmetlerini koordine etmek,
  • Başkanlık makamı ile diğer birimler arasında iş ve bilgi akışını ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Resmi kurum, Oda ve Borsa, STK, vs. iletişim bilgilerini sürekli olarak güncellemek ve geliştirmek,
  • Borsaca yapılacak olan ziyaretler öncesi ilgili kurumlardan randevu almak.
  • Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin direktifleri doğrultusunda görevlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Başkanlık ve Genel sekreterlik makamınca verilen benzer nitelikli diğer görevleri yapmak.