0 364 224 09 50

Hizmetli

Hizmetliler; temizlik, çay hizmetleri vb. işlerde görevlendirilen personeldir.

 

Hizmetlilerin Başlıca Görev ve Sorumlulukları

* Borsanın hizmet işlerini yürütmek,

* Borsa hizmet binasının Temizlik ve onarım işlerini yapmak, gerekli temizlik malzemelerini temin etmek,

* Temizlik işleri ile alakalı çalışma düzenini sağlamak,

* Büro içi hizmetlerinde (ikram ve temizlik işlerini yapmak) günlük usulüne uygun yerine getirmek.

* Genel Sekreterlik ve İdari Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.