0 364 224 09 50

Salon Satış

Çorum Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu 2015 yılı hasat sezonunda açılmış ve üyelerine hizmet vermeye başlamıştır. Satış salonunda tamamen teknolojik ve farklı bir uygulama ile modernizasyon yapılarak müzayede usulü sesli satıştan, müzayede usulü ancak bilgisayar üzerinden ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİ ‘ne geçilmiştir. Yine borsa Türkiye’de bu sistemi kullanan ilk 5 borsadan birisidir. Burada en önemli amaç son teknolojiyi takip etmek ve daha ileriki aşamalarda insanların bilgisayar ortamında ürünün değerlerini görerek alış veriş yapabilmesinin zeminini oluşturmaktır.

Bu sistem, ürünün son satış anına kadar alıcıların vermiş olduğu fiyatın gizliliği esasına dayandığından, oluşabilecek çeşitli suiistimalleri ortadan kaldırıp, satışın hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır.

Ayrıca, borsa laboratuvarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, yağlık ay çekirdeği, nohut, soya ve yem gibi ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizleri, TMO Alım kriterleri ve TSE Standartlarına göre en son teknoloji ile yapılarak, elde edilen doğru ve güncel bilgiler ışığında üretimde rekolte ve kalite arttırılarak tarımsal kalkınma teşvik edilmiş olacak, ileriye yönelik kurulması planlanan Elektronik Ürün Senedi Satış Piyasası ile beraber tüccarın güvenli ortamda ticaret yapması ve ticari erişiminin hızlandırılması ile de milli ekonomiye katma değer sağlanacaktır.

 VIDEO GALERİ


SATIŞ SALONU