0 364 224 09 50

Kalite Politikamız

Kurumumuz da “kalite”, üye/müşteri istek ve şartlarına tam uygunluğu sağlayacak düzeyde performans üstünlüğü olarak anlaşılmakta olup, üye/müşteri tatmini esas olarak alınmaktadır.

Buna göre kalite politikamız;

  • Hizmet Sunumu Sürecinde üst kaliteyi her zaman muhafaza etmek,
  • Üye/müşterilerimizin bugünkü ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarına öncelik vermek,
  • Sıfır hata prensibine göre çalışmaları yönlendirmek,
  • Kaynak kullanımını, personel geliştirmeyi, bilgilerin zamanında ve doğru kullanılmasını çağın gereklerine göre gerçekleştirmek,
  • Çalışan memnuniyeti, üye/müşteri memnuniyeti ve toplumsal memnuniyet için stratejik olabilmek,
  • Kalite güvence sistemini ISO 9001:2008 gereklerine göre kurmak,
  • Kurumumuzda kullanılan teknolojinin son sistemlerini ve sektörel gelişmeleri yakından takip etmek,
  • Değişen ve gelişen sistemleri kullanarak sektörde yenilikte öncü olmaktır.