0 364 224 09 50

Laboratuar Servisi

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Laboratuvar hizmetlerinin ihtiyaca ve zamana en uygun şekilde yapılabilmesi için araştırmalar yapmak ve genel sekreterliğe sunmak,
  • Analizlerin standartlara uygun ve kısa zamanda yapılmasını sağlamak, kayıt altına almak ve bunlara ait analiz ücretlerini tahsil etmek ve muhasebe servisine intikal ettirmek,
  • Analizleri yapılan numunelerin istatistiklerini tutmak, gerektiğinde rapor hazırlamak ve genel sekreterliğe bildirmek,
  • Alıcı ve satıcıların müşterek istekleri doğrultusunda doğruluğu için analizi yapılması istenilen numunenin alınmasında bilirkişi olarak hazır bulunmak. Genel sekreterin talebi üzerine numune almak ve hakem heyetine delil olacak anlamda analiz sonuçlarını genel sekreterliğe rapor etmek.
  • Laboratuvarda kullanılan bütün cihazların çalıştırılması, bakımı, onarımı, korunması hususlarında her türlü tedbiri almak.