0 364 224 09 50

Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Sorumlusu

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Yazılı ve görsel basın-yayın organlarının, Çorum Ticaret Borsası kamu tüzel kişiliğine, organlarına ve mensuplarına daha fazla yer vermesini sağlamak ve gerektiğinde, bu amaç doğrultusunda basın bültenleri hazırlamak ve basın toplantıları düzenlemek,
  • Hazırlanan bültenlerin yayın organlarında yer alması için gazete ve televizyon yöneticileri ile gerekli temasları kurmak,
  • Basın-Yayın organlarının yöneticilerinden muhabirlerine kadar her kademedeki çalışanı ile Borsa yöneticileri arasındaki diyalogun gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Gazete ve dergileri günlük olarak taramak, basın özetleri hazırlamak ve arşiv oluşturmak,
  • Borsayı yakından ilgilendiren toplantıları izlemek ve toplantının sonuçları hakkında Borsa Yönetim Kurulunu zamanında haberdar etmek,
  • Borsa dergisinin yazılarını hazırlamak, derginin sayfa düzeni, montaj ve basımına kadar tüm aşamalarında kontrol işlemlerini yapmak ve dergiye reklam akışını sağlamak,
  • Gazetelere verilen ilan ve reklamların koordinasyonunu sağlamak,
  • Borsanın protokol listesini hazırlamak ve güncelleştirmek,
  • Borsanın web sitesinin içerik ve düzeni konusunda Bilgi İşlem ile işbirliği halinde çalışmalar yapmak,
  • Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisinde Ticaret Borsası menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.