0 364 224 09 50

Akreditasyon Sorumlusu

Akreditasyon Sistemi’nin raporlanması süreçlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu kararı ile akreditasyon sorumlusu atanır. TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmekle görevli personeldir.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • TOBB Akreditasyon Sistemi’nin kurulması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarının organizasyonunu yapmak,
  • Eksikliklerin giderilmesi için gerekli görevlendirmeleri yapmak,
  • Akreditasyon sisteminin uygun bir şekilde dokümanter edilmesini sağlamak,
  • Akreditasyon konusunda personeli bilgilendirmek,
  • En iyi uygulamalar hakkında Genel Sekretere bilgi vermek,
  • Stratejik hedefleri takip ederek gerçekleşme durumunu Genel Sekretere iletmek,
  • Akreditasyon uygulamaları hakkında diğer oda borsaların Akreditasyon Sorumluları ile iletişim sağlamak. 
  • Yıllık bütçe hazırlanmasında Muhasebe Müdürlüğü ve Genel Sekreterle ortak hareket etmek.