0 364 224 09 50

Kayıt Ücretleri ve Aidat Çizelgesi

5174 Sayılı Kanun gereğince, Çorum Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir. Yıllık Aidatların son ödeme günü,1. Taksit 30 Haziran ve 2. Taksit 31 Ekim’dir.
Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır. Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

ÇORUM TİCARET BORSASI

2022 YILI

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT ÇİZELGESİ

 

DERECELER KAYIT ÜCRETİ YILLIK AİDAT
1.DERECE  1.000,00 TL. 900,00 TL.
2.DERECE  880,00 TL.  820,00 TL. 
3.DERECE  800,00 TL.    750,00 TL.   
4.DERECE  725,00 TL.  680,00 TL.
5.DERECE  660,00 TL.  620,00 TL.
6.DERECE 600,00 TL.    560,00 TL.  
7.DERECE   560,00 TL.   510,00 TL.
8.Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri Kayıt Ücreti Derecesi  510,00 TL.   -

 

İşbu Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarife Çizelgesi,2022 yılında uygulanmak üzere Borsa Meclisimizin 16/12/2021 tarih ve 49 no.lu kararı ile onaylanmıştır.