0 364 224 09 50

Avukat

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Borsanın davacı, davalı, müdahil ve müşteki olarak katılacağı her türlü hukuki işlem ve davaları takip etmek.
  • Borsanın tüm alacaklarını alınan meclis kararı ya da yönetim kurulu kararı gereğince tahsil etmek.
  • Borsa ile ilgili çıkan her türlü kanun, KHK, yönetmelik tüzük ve mevzuatı takip etmek gerekli durumlarda rapor hazırlamak.
  • Gerekli ve zorunlu durumlarda raporlar hazırlamak ve sunmak.
  • Üyeler ve personel hakkında açılan disiplin soruşturmalarını yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi konusunda gereken çalışmaları yapmak, görevlendirilmesi halinde raportörlük hizmetleri vermek karar bağlanan soruşturma dosyalarını gizlilik derecesine göre muhafaza etmek.
  • Borsanın taraf olduğu sözleşmelerinin hazırlanması, kontrolü, düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
  • Yönetim Kurulu’nun ya da borsa meclisinin gerekli gördüğü durumlarda toplantılara katılmak ve danışmanlık hizmeti sunmak.
  • Gereken tüm durumlarda raporlar hazırlamak, önemli yazışmaları yapmak.