0 364 224 09 50

İnsan Kaynakları Politikamız

Çorum Ticaret Borsası olarak, Kurumumuzun çalışanları için İnsan kaynakları politikamız, stratejik plan ve hedefler doğrultusunda etkin bir iş gücü yapısının oluşturulması ve bu işgücünün sürekli gelişiminin sağlanması, en verimli biçimde yönetilmesi için aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

  • Çalışanlarımız arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum ayrımı yapmadan, fırsat eşitliği sağlamak,
  • Hem kişisel hem de mesleki açıdan bilgi ve becerilerinin gelişebilmesi için uygun ortamı yaratmak, 
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, 
  • Çalışanlarımızın kişiliğine saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, 
  • Çalışanlarımızın hak ve sorumlulukları göz ardı edilmeden, çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kurallara uygun hareket etmek,
  • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.