0 364 224 09 50

22.01.2018 / Güncel Satış Bülteni

Ürün Adı

En Az (TL)

En Çok (TL)

Ortalama (TL)

Miktar (Ton)

AKS

0.856

1.064

0.893

71


Arpa

0.852

0.86

0.857

11


Tritikale

0.842

0.851

0.844

22.5