0 364 224 09 50

Kalite Yönetim Temsilcisi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu, uygulamaları, takibi, iyileştirilmesi ve raporlanması süreçlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Temsilcisi atanır.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Yönetim Temsilcisi Kalite Yönetim Sistemi'nin KYS standartlarına uygun olarak kurulması, uygulanması, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi, denetimi ve dokümantasyonunu Genel Sekreter adına yürütür,
 • KYS istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimin ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Kalite Yönetim Sisteminin performansının ve iyileştirme ihtiyaçlarının üst yönetime raporlanması,
 • Borsa hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için Akreditasyon Sistemi çalışmalarını yürütmek,
 • Kurum içinde üye/müşteri odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek,
 • Üye/Personel şartlarının ne dereceye kadar karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki üye/personel algılaması için Üye/personel memnuniyetinin ölçülmesine yönelik anketler oluşturmak, uygulamak karar mercine raporlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi'nin planlanması, yürütülmesi, Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin takibinden, kontrol edilmesi ve düzeltilmesi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur,
 • Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin ve iş talimatlarının hazırlanmasını, değişikliklerini, yayın ve dağıtımını diğer bölümlerle koordine ve takip eder,
 • Kalite El Kitabı'nın hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, güncelleştirilmesi ve düzeltilmesini sağlar,
 • Kalite yönetim Sistemi ile ilgili olarak kurulan çalışma gruplarını koordine eder ve yardımcı olur,
 • Yeni alınan personelin oryantasyonu ve iyileştirilmesi için iş başı eğitimi yapmak,
 • Kuruluşun kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.