0 364 224 09 50

Hakkımızda

Ticaret Borsaları 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dâhil maddelerin alım ve satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

İlimiz Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Hititlerin önemli bir ticari merkezi konumunda olan Şapinuva ‘da yaklaşık 3500 yıl önce günümüzdeki “Ticaret Borsası” ile paralellik gösteren bir nevi  “borsa” işlevi gören kapalı çarşıya rastlanmıştır. Bu nedenle ilimizde bulunan Şapinuva için “Tarihin İlk Borsası” tanımını yapmak hiç de yanıltıcı olmayacaktır. Bu çerçevede borsacılık tarihi geçmişi olan ilimizde, günümüz şartlarında modern borsacılık yapmak üzere bayrağını devralmış olduğumuz Çorum Ticaret Borsası’nda en ileri seviyede borsacılık yapabilme gayretlerimiz devam etmektedir. Dünden bugüne borsamızın gelişimine bakacak olursak;

1988 yılında sadece 5 personelle Belediye’ye ait bir büroda bin bir emek ve zahmetle kurulan Çorum Ticaret Borsası, kuruluşundan günümüze kadar faal ve aktif bir çalışma göstermiştir. Türkiye’de Kurulu 113 Ticaret Borsası içinde her geçen yıl işlem hacmi bakımından tescil kıymetlerinde artışlar göstermekte, günden güne çağın yeniliklerine uygun sistemler kurarak modern borsacılık yapma yolunda gayretlerini sürdürmektedir.

Borsa Kotasyon listesinde yer alan 65 adet maddenin alım ve satım işlemleri yapılmaktadır. Bugün itibariyle toplam 592 borsa üyesi bulunmakta olup, bunun 458 üyesi faal durumdadır. Çorum Ticaret Borsası 1991 yılında İki daire satın almak suretiyle 2011 yılına kadar orada, 2011 Haziran sonrasında da yapımı tamamlanan Borsa Kompleksi’nde sayısı 19'a ulaşan personelle hizmet vermeyi sürdürmektedir.

03 Ağustos 2000 tarihinde Tahıl pazarında bulunan borsa yerinde, satış salonu faaliyete geçirilerek spot borsacılığa başlanmış olup bölge de üretilen zirai ürünler Borsa nezaretinde alınan numune üzerinden ihale usulü ile Tüccar ve Sanayiciye satılmakta iken, 2005 yılından itibaren salon satışları, alınan analiz cihazlarında ve laboratuvarda yapılan analizlerde oluşan değerleri üzerinden satılmaya başlanmıştır. 2012 yılında da Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet belgesinin alınması ile birlikte borsa laboratuvarı, bakanlık nezdinde tanınan ve denetimi yapılan kapsamlı bir laboratuvar haline getirilmiştir. Lisanslı Depoculuk ile ekonomiye kazandırılan ürün senedi satış işlemleri Çorum Ticaret Borsası’nın yetkilendirilmesiyle başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Çorum Ticaret Borsası Türkiye’de “ürün senedi işlemleri” konusunda yetkilendirilen 9, “Yetkili sınıflandırıcı işlemleri” konusunda yetkilendirilen 11 borsa içerisindedir.

Çorum’un kültürel değerlerinin ve mirasının korunması amacıyla ilin sembollerinden olan Leblebinin coğrafi işaret belgesini almak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulmuş ve 2002 yılının Nisan ayında “Çorum Leblebisi” nin tescili borsamızca yaptırılarak, Çorum Leblebisi’nin “Coğrafi İşaret Belgesi” alınmıştır.

2005 yılından itibaren Amasya ve Merzifon’da Tescil Büroları açılmıştır. 2006 yılında Çorum’un İskilip ilçesinde hububat ve bakliyat satış salonu açılarak üretici ve tüccar bir araya getirilmiş, açık artırma sureti ile satışların gerçekleştirilmesine başlanmıştır.

2007 yılı Haziran ayı itibariyle Çorum’da mevcut bulunan Hayvan Pazarının işletmesi Valilik, Belediye, Tarım İl Müdürlüğü, Defterdarlık arasında yapılan ortak protokol ile Çorum Ticaret Borsası’na devredilmiştir. Devrolunan hayvan pazarına borsa tarafından yeni padoklar yaptırılmış, alt yapı ve sair eksiklikler giderilmeye çalışılmış, pazar ruhsatlandırılmış, veteriner istihdam edilmiştir. Ayrıca, pazara gelen satıcı ve alıcıların sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılaması için gıda tüzüğüne uygun işletmeler ve bürolar da faaliyete geçirilmiştir.

Satış Salonunda oluşan günlük fiyat istatistikleri web sitesinde, yerel basında ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Borsa Kompleksinde bulunan hizmet binasında kurulu büyük ekranlara da fiyatlar yansıtılarak, çiftçi ve esnaflar bilgilendirilmektedir.

Yeni yatırım projesini gerçekleştirmek ve faaliyet alanımızı genişleterek ürün borsacılığına geçebilmek için yaklaşık 100 Dönümlük arazi hazineden yatırım teşviki yasaları kapsamında alınmış, bu araziye 124 adet depo ve yazıhane, 34 adet büro, kantar ve kantar binası, satış salonu ile hizmet binası ve sosyal tesisi içeren hububat ve bakliyat ürünlerine dayalı Borsa Kompleks sitesi kurulması için inşaata başlanmış ve büyük özveri içerisinde yaklaşık 18 milyon TL. tutarındaki yatırım tamamlanmıştır.

Ayrıca 2015 yılı sezonunda borsa satış salonunun tamamen sistemi değiştirilerek “Elektronik Satış Salonu” haline dönüşmüştür. Dokunmatik bilgisayar sistemi kurulmuş, sisteme uygun olarak da program satın alınmıştır. Ayrıca laboratuvarın daha hızlı ve güvenilir hizmet verebilmesi için “Perten DA 7250” analiz cihazı da alınarak borsa laboratuvarına kazandırılmıştır. Artık üyeler analiz cihazları ile değerleri tespit olunan ürünlere oturdukları yerden sadece dokunarak ve fiyatları tetkik ederek, örnek numuneleri de inceleyerek fiyat verebilmekte, bu sakin ve nezih ortam hiçbir şaibenin ve karmaşanın doğmamasını dolayısıyla huzuru sağlamaktadır. Yeni yapılan yatırımıyla, Çorum Ticaret Borsası teknoloji ve AB standartlarını yakalayarak Bölge Borsası olma yolunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Borsa, profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal ve uluslararası piyasalarda artırmalarına ve potansiyellerini geliştirilmelerine yardımcı olan Çorum ABİGEM’in de kurucu ortaklarındandır. Ayrıca, Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ),Büyük Anadolu lojistik Organizyonlar A.Ş.(BALO) iştiraki ve Türk Alman Ticaret ve Sanayi odası (TATSO),Ulusal Hububat Konseyi (UHK) ile Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) üyesidir.

Üyelere daha kaliteli ve standartlara uygun hizmet verebilmek, daha kurumsal bir yapıya sahip olabilmek amacıyla 2012 yılında ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Her yıl düzenli olarak çıkarılan faaliyet raporları ile de faaliyetleri sizlere duyurulmaya devam edecektir.