0 364 224 09 50

Duyurular

KOSGEB ÇORUM MÜDÜRLÜĞÜ - Duyuru

21.11.2018
KOSGEB ÇORUM MÜDÜRLÜĞÜ - Duyuru

Girişimcilikte Yeni Dönem Başlıyor

Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin oranının arttırılması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması, yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde daha da önem kazanmıştır.

Başkanlığımız bahse konu stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirdiği destekleme araçlarına Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı da eklemiştir. 01.01.2019 tarihi itibari ile Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yürürlüğe alınacak olan Yeni Girişimci Programı kapsamında girişimcilere faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 360.000TL ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecektir. Girişimcilerimizin 50.000TL’ye kadar geri ödemesiz, 100.000TL’ye kadar geri ödemeli destek kullanabildikleri mevcutta uygulamada olan Yeni Girişimci Desteğine ise 31.12.2018 tarihi itibari ile yeni başvuru alınmayacaktır.

Yeni Program ile;

a) Girişimcinin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10.000TL geri ödemesiz kuruluş desteği verilecektir.

b) İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40.000TL’ye kadar geri ödemesiz “Performans Desteği” ödemesi yapılabilecek; girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5.000 TL’ye kadar ilave destek sağlanabilecektir.

c) KOSGEB tarafından belirlenen “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL olacaktır.

d) Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği verilecek olup, desteğin üst limiti geri ödemesiz 10.000 TL olarak uygulanacaktır.

e)  Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) çalışmaları kapsamında; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesinin basılmasına ve imzalanmasına gerek duyulmadan katılımcılar söz konusu belgeye e-devlet üzerinden ulaşabileceklerdir.

 Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin;

  • İş kurmadan önce Girişimcilik eğitimini tamamlamış olması, (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olanlar için 01.01.2021 tarihine kadar Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmayacaktır.)
  • İşletmesini Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurmuş olması
  • İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,
  • Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az %50 oranında kurucu ortağı olması,
  • İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması,
  • Son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzerinde ortaklığı bulunmaması,

 

şartlarını taşınması gerekmektedir.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı www.kosgeb.gov.tr adresinden yayınlanmış olup, devam eden ve takvimde yer alan girişimcilik eğitimlerinde girişimci adaylarına bilgilendirmenin yapılması için önlemlerin alınması ve varsa bilgilendirme talebiniz için Müdürlüğümüz/Müdürlüklerimiz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. TELEFON : 0364 254 97 17 KOSGEB ÇORUM MÜDÜRLÜĞÜ